Supersized - Full Screen Background Slideshow jQuery Plugin
 Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

ATRAKCJE

Ś¦więty Krzyż
Znajduje się na Łysej Górze na szczycie Gór Ś¦więtokrzyskich. ¦Święty Krzyż jest jednym ze skrzydeł muzeum parku narodowego. Według legendy opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w 1006 roku. W XIV wieku nazywane Świętym Krzyżem, jako że przechowywane s± tu relikwie drzewa krzyża ś¶więtego, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus, podarowane w XI wieku przez św. Emeryka, syna Stefana I, króla węgierskiego. Odt±d stało się jednym z najważniejszych polskich sanktuariów i celem licznych pielgrzymek.

Jura Park
Zwiedzanie parku to podróż w czasie poprzez okresy geologiczne tj. od kambru do dziś¶. Na kolorowych tablicach rozmieszczonych wzdłuż trasy możemy znaleźć informacje dotycz±ce układu kontynentów czy rozwoju życia w morzach i na l±dach przed milionami lat. Największ± atrakcję stanowi± oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierz±t naturalnej wielko¶ści, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Parkowi przewodnicy poprowadz± Państwa przez ponad 500 milionów lat historii Ziemi - od pojawienia się pierwszych grup skamieniało¶ści, przez okres dominacji dinozaurów, aż do pojawienia się człowieka.
www.juraparkbaltow.pl

Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – 23 km.
Muzeum specjalizuj±ce się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrz±dów astronomicznych. Muzeum powstało w oparciu o prywatn± kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który w 1895, gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice.

Klasztor Cystersów w Jędrzejowie  - 23 km.
Ufundowany w 1140 roku klasztor cystersów w Jędrzejowie. Na pocz±tku XII wieku w pobliżu źĽródeł Białej Nidy, nad Brzeźnic± został wzniesiony przez Jaksów-Gryfitów rodowy kościół św. Wojciecha wraz z rezydencj±. Kościół ten konsekrował biskup krakowski Maurus, a uposażył jego następca Radost Gaudensjusz herbu Poraj...

Muzeum Mikołaja Reja - Nagłowice -  30 km.
Dwór murowany rodziny Walewskich, wzniesiony po 1878 r., we wnętrzu Muzeum Mikołaja Reja z ekspozycja przedstawiającą kopie rękopisów oraz współczesne drzeworyty przedstawiające życie i dorobek pisarza.

Nowiny - 17 km.
W Nowinach, w niedalekiej odległości od Bocheńca amatorzy kąpieli bez względu na porę roku i pogodę, maj± do dyspozycji jedn± z najnowocześniejszych krytych pływalni w Polsce - "Perłę"

Zalew w Bolminie – 2 km.

Pałac Biskupów Krakowskich
Muzeum Narodowe w Kielcach placówka muzealna z ponad 100-letni± tradycj±. W swoich zbiorach posiada cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, archeologii i przyrody. Główną siedzibą muzeum jest pałac z XVII wieku, należący niegdyś do biskupów krakowskich. Na ekspozycji stałej można podziwiać, dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie oraz Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Wsi Kieleckiej - Skansen w Tokarni – 12 km.
Tokarni znajduje się Park Etnograficzny gdzie można przenieść się w dawne czasy i poczuć klimat minionych dni. W skansenie znajduje się około 30 starych wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarczych, drewniany kościół, drewniany dwór, wiatrak a także ekspozycję obrazów i rzeźb. Domy i inne budynki rozmieszczone s± na pagórkowatym terenie i skupione na wzór dawnych wiosek. We wnętrzach można podziwiać oryginalne meble i całe wyposażenie domostw. Skansen w Tokarni jest “perłą” województwa Świętokrzyskiego.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza - Oblęgorek – 30 km.
Zakupiony ze składek ofiarowanych przez społeczeństwo. Przekazany autorowi trylogii podczas obchodzonego jubileuszu jego pracy pisarskiej w 1900 roku. Od 1958 r. w pałacyku mieści się Muzeum im. H.Sienkiewicza.

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie"
Wąskotorowa linia kolejowa, dawna Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, powstała w 1917 roku. Trasa biegnie przez część regionu Ponidzia w południowej części województwa świętokrzyskiego, z Jędrzejowa, przez Jasionną, Motkowice, Umianowice. Istnieje także nie wykorzystywane odgałęzienie trasy w Umianowicach do Hajdaszka, Stawian Pińczowskich i Sędziejowic. 
O¶rodek Wczasowy Wierna   Bocheniec 55 B   28-366 Małogoszcz   Tel. (41) 385 53 61  
Nr. konta: 86 8493 0004 0100 0600 1746 0001  E-mail:wierna@oit.pl